vstupné identifikačné systémy

 vstupné identifikačné systémy

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

vstupné identifikačné systémy

Vstupné identifikačné systémy - systémy evidujúce dochádzku pomáhajú zvýšiť efektivitu riadenia podnikov. Vstupný identifikačný systém je tu pre tých, ktorí chcú mať prehľad o svojich zamestnancoch a ich odvedenej práci.

Medzi povinnosti zamestnávateľa patrí zaznamenávanie začiatku a konca odpracovaného času zamestnancov. Tí majú tiež svoje povinnosti, ako napríklad byť na začiatku zmeny na svojom pracovnom mieste, a to u konkrétneho stroja alebo za svojím pracovným stolom v kancelárii.

Pomocou dochádzkového systému môžete merať nielen dochádzku s presnosťou na minúty, ale aj konkrétne pracovné výkony a odvedenú prácu. V prípade, že sa zamestnanec nedostaví v stanovený čas na svoje pracovisko alebo nezačne plánovanú pracovnú úlohu v stanovený čas, systém vás na túto skutočnosť upozorní.

Neoddeliteľnou súčasťou komplexných systémov je prepojenie s ostatnými firemnými systémami, ako sú napríklad systémy pre mzdové účtovníctvo a vstupné identifikačné systémy. Vďaka tomu získate presné dáta v reálnom čase. Najrôznejšie reporty a štatistiky vám napomáhajú k zrýchleniu firemných procesov a prispievajú k vyššej efektívnosti spoločnosti.

Naše riešenie komplexných dochádzkových systémov nájdete vo firmách, ako sú ČEZ, ŠKODA, SCANIA alebo PUMA, ale aj na poľnohospodárskych farmách a v monitorovacích centrách - všade tam, kde chcú mať rýchly a spoľahlivý prehľad o dianí vo firme.

Je možné tento systém prepojiť aj s bezpečnostným systémom?

Áno. V dnešnej dobe sa stále zvyšujú požiadavky nielen na ochranu majetku, ale predovšetkým na bezpečnosť dát. Vďaka napojeniu na bezpečnostný kamerový systém CCTV alebo na elektronický bezpečnostný systém EZS budete mať svoj majetok a dáta pod kontrolou.