Služby

V Českej republike sme vytvorili a spravujeme online portál www.fokusindustry.sk, ktorý slúži na vyhľadávanie a prepojenie spoločností, ktoré dodávajú svoje stroje, zariadenia, technológie a služby do oblasti priemyselnej výroby. Za viac než 20 rokov našej práce sme úspešne prepojili tisíce spoločností, ktorým sme pomohli získať cenné obchodné partnerstvá a množstvo zákaziek. Vždy kladieme dôraz na správne zacielenie, efektivitu a podporu rastu našich zákazníkov.

Linkbuilding poradenstvo

Termínom Linkbuilding nazývame proces získavania spätných odkazov z iných webových stránok na vašu vlastnú webovú stránku (doménu). Vyhľadávače, ako je napríklad Google, používajú ranking (predtým tzv. PageRank) na hodnotenie kvality webových stránok. Ide o algoritmus na hodnotenie dôležitosti webových stránok, ktorý vychádza z počtu a najmä kvality odkazov na danú stránku z iných webových stránok. Čím viac odkazov má daná webová stránka z kvalitných stránok, tým vyšší je jej rating.

Linkbuilding je zásadnou súčasťou každej úspešnej SEO stratégie. Naše poradenské služby v tejto oblasti vám pomôžu získať kvalitné spätné odkazy od dôveryhodných webových stránok, čím posilnia vašu online autoritu a zlepšia pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania. Náš tím odborníkov analyzuje vašu súčasnú linkovú štruktúru, identifikuje jej slabé miesta a navrhne stratégiu, ako získať relevantné a autoritatívne odkazy pre vaše webové stránky.

Vďaka nášmu individuálnemu prístupu a dlhoročným skúsenostiam v oblasti linkbuildingu vám poskytneme konkrétne odporúčania a taktiky, ako efektívne budovať kvalitné odkazové profily. Pomôžeme vám s tvorbou obsahu a vyhľadáme vhodných partnerov na získanie spätných odkazov, aby sme zaistili, že vaše stránky budú lepšie indexované vyhľadávačmi a dosiahnete najvyššie pozície vo výsledkoch vyhľadávania na relevantné kľúčové slová.

Tvorba odborových microsites

Tvorba microsite je kľúčovým prvkom našej stratégie na zvyšovanie online viditeľnosti a generovanie cielenej prevádzky pre vaše podnikanie. V oblasti microsites sa úzko špecializujeme a spolupracujeme iba s firmami, ktoré dodávajú svoje produkty, technológie a služby do oblasti priemyselnej výroby. Vďaka tejto špecializácii môžeme poskytnúť obsah a informácie, ktoré sú relevantné a zaujímavé pre vašu cieľovú skupinu, čo vedie k vyššej angažovanosti a konverziám.

Nakoľko prvé miesto je vo vyhľadávačoch vždy len jedno, rozhodli sme sa ísť cestou odborovej exkluzivity. V každej oblasti spolupracujeme iba s jedným partnerom a výsledný úžitok tak nie je rozdelený medzi odborových konkurentov.

Tento prístup zaisťuje, že celý obsah a úžitok generovaný z microsites posilňuje vašu pozíciu na trhu a výrazne zvyšuje vašu online autoritu. Microsites sú vždy navrhnuté s ohľadom na efektivitu a účinnosť. Vďaka nášmu systému vám vytvoríme desiatky mikrostránok za veľmi priaznivú cenu, tak aby čo najviac zodpovedali vašim potrebám a cieľom online marketingu.

Zvýšenie ratingu webových stránok

Náš systém je navrhnutý tak, aby vám pomohol efektívne zvýšiť rating vašich webových stránok a posilniť ich pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania. S využitím pokročilých analýz a stratégií linkbuildingu dokážeme identifikovať kľúčové oblasti pre optimalizáciu a posilnenie vášho online profilu. Vďaka nám nemusíte hľadať zložité, časovo a finančne náročné riešenia. Náš systém vám zaistí kvalitné spätné odkazy, ktoré zlepšia autoritu a dôveryhodnosť vašich webových stránok v očiach vyhľadávačov, čo povedie k vyšším pozíciám vo výsledkoch vyhľadávania a k zvýšenej organickej prevádzke.

Náš systém vám taktiež poskytuje individuálny a personalizovaný prístup k optimalizácii vašich webových stránok. Na základe analýzy vašich cieľov, cieľového trhu a konkurencie navrhujeme stratégie, ktoré sú presne prispôsobené vašim potrebám a cieľom. S naším systémom dosiahnete nielen zvýšenie ratingu webových stránok ako takých, ale aj vytvorenie dlhodobej udržateľnej stratégie, ktorá bude podporovať rast vášho online podnikania a zlepšovať vašu pozíciu vo vyhľadávačoch. Vďaka nášmu systému vám pomôžeme dosiahnuť dlhodobé a trvalé výsledky vo zvýšení ratingu vašich webových stránok a posilnení vašej online prítomnosti.

LinkedIn kampane

Naša agentúra sa špecializuje na vytváranie a realizáciu cielených kampaní na LinkedIn, zameraných priamo na kľúčové technické pozície vo výrobných firmách. Vďaka starostlivému výberu cieľovej skupiny a strategickému oslovovaniu technických riaditeľov, výrobných riaditeľov a všeobecne vedúcich pracovníkov na technických pozíciách výrobných firiem dokážeme efektívne osloviť tie správne osoby s relevantnými ponukami a informáciami.

Naše kampane na LinkedIn sú vždy navrhnuté tak, aby oslovili technických profesionálov s dôrazom na ich špecifické potreby a záujmy. Využívame pokročilé nástroje pre segmentáciu cieľovej skupiny a kvalitného obsahu tak, aby sme zaistili, že vaše prezentácie budú efektívne doručené a vyvolajú zodpovedajúcu reakciu od technických lídrov vo vašom odvetví.

Správa sociálnych sietí

Naša agentúra sa zameriava na poskytovanie komplexnej správy sociálnych sietí s dôrazom na profesionálnu platformu LinkedIn. Špecializácia na LinkedIn nám umožňuje efektívne využívať potenciál tejto siete na podporu firemného rastu a rozvoja obchodu v priemyselnom prostredí.

S naším tímom odborníkov na sociálne médiá a LinkedIn stratégom môžete očakávať kvalitnú správu vášho firemného profilu, vytváranie obsahu, oslovovanie kľúčových cieľových skupín a sledovanie výsledkov. Vďaka našej špecializácii na LinkedIn vám môžeme poskytnúť prispôsobené stratégie a riešenia, ktoré budú presne zodpovedať potrebám vašej firmy v špecifickom prostredí priemyslu.

Naše služby zahŕňajú aj kompletnú správu pre ďalšie dôležité platformy ako napr. Facebook a Instagram. S naším tímom skúsených špecialistov v oblasti sociálnych médií môžete očakávať efektívnu správu vašich firemných profilov na rôznych sociálnych sieťach, ktorá zaistí konzistentnú a úspešnú online prítomnosť aj na najrôznejších špecializovaných platformách.

Prieskumy trhu

Prieskumy trhu vo výrobnom sektore sú kľúčovým nástrojom na pochopenie aktuálnych trendov, potrieb a preferencií zákazníkov, rovnako ako na identifikáciu konkurenčného prostredia a nových príležitostí pre rast. Naša spoločnosť sa špecializuje na vykonávanie komplexných prieskumov trhu zameraných špecificky na výrobné a priemyselné odvetvia, pričom využívame kombináciu kvantitatívnych a kvalitatívnych metód, aby bola zaistená hlbšia a komplexnejšia analýza.

Vďaka našim prieskumom môžu dodávatelia do výrobných spoločností lepšie porozumieť svojmu trhu, identifikovať kľúčové factory, ovplyvňujúce ich podnikanie, a prijímať informované rozhodnutia. Naše analýzy poskytujú cenné poznatky o preferenciách zákazníkov, nových trendoch v odvetví, konkurenčnom prostredí a možnostiach rozšírenia produktového portfólia či vstupu na nové trhy. S našimi prieskumami trhu môžu firmy lepšie riadiť svoje stratégie marketingu, predaja a vývoja produktov, čo v konečnom dôsledku prispieva k ich dlhodobému úspechu a udržateľnému rastu.

Mentoring, koučing a ďalšie metódy vzdelávania

Ponúkame komplexné programy mentoringu, koučingu a ďalších metód vzdelávania, špeciálne zamerané na potreby profesionálov, pôsobiacich v dodávateľskej oblasti výrobného sektora. Naši skúsení mentori a koučovia poskytujú individuálnu podporu a odborné poradenstvo, ktoré pomáha našim klientom rozvíjať kľúčové schopnosti, riešiť problémy a dosahovať ich profesionálne ciele. Prostredníctvom štruktúrovaných programov vzdelávania sa účastníci učia novým predajným metódam, stratégiám a postupom, ktoré sú relevantné pre moderné prostredie výroby a priemyslu.

Naše metódy vzdelávania sú navrhnuté tak, aby podporili nielen profesijný rozvoj jednotlivcov, ale aj rast celých tímov a organizácií. S dôrazom na interaktívne a praktické prístupy k vzdelávaniu a využitiu moderných technológií a metodík sa naši klienti môžu lepšie pripraviť na výzvy súčasného výrobného prostredia a získať konkurenčnú výhodu na trhu. Naše programy vzdelávania sú flexibilné a prispôsobiteľné potrebám jednotlivých klientov, čo umožňuje dosiahnutie maximálneho efektu a rýchleho návratu investície do rozvoja ľudských zdrojov.

Chcete založiť profil svojej firmy?
Dajte nám svoj kontakt a my sa Vám ozveme!
 
E-mail bol úspešne odoslaný. Budeme Vás kontaktovať čo najskôr. Ďakujeme!
Vložte profil
Průmyslové obory

Kto je Fokus INDUSTRY?

Spoločnosť Fokus Industry sa už viac než 20 rokov špecializuje na sprostredkovanie obchodu v priemyselnom a výrobnom sektore. V roku 2015 sme portfólio našich služieb rozšírili a zamerali sa aj na poskytovanie služieb v oblasti online vyhľadávania a cieleného marketingu na sociálnych sieťach, najmä na LinkedIn. V tejto oblasti ponúkame i mnoho súvisiacich služieb, napríklad: Správa firemných profilov, Ambassadoring, Mentoring, Koučing a ďalšie metódy vzdelávania.

Online portál www.fokusindustry.sk slúži na identifikáciu a prepojenie spoločností, ktoré dodávajú svoje stroje, zariadenia, technológie a služby naprieč mnohými oblasťami priemyselnej výroby. Súčasne spravujeme rozsiahlu databázu výrobných firiem, ktorá obsahuje informácie o viac ako 12.500 firmách, ktoré pôsobia v odboroch priemyselnej výroby.

Viac ako dve dekády skúseností na trhu nám poskytli nezastupiteľný vhľad do potrieb priemyselného sektora. Prepojili sme tisíce spoločností, ktorým sme pomohli získať cenné obchodné partnerstvá a množstvo zákaziek. Vždy kladieme dôraz na správne zacielenie, efektivitu a podporu rastu, a to všetko v kombinácii s exkluzívnym a partnerským prístupom ku všetkým našim zákazníkom.