mechatronické frézky

 mechatronické frézky - riadené mechatronické frézky

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

mechatronické frézky

mechatronické frézky - riadené mechatronické frézky

Mechatronickými sú nazývané obrábacie stroje s kombinovaným ovládaním - ručným a CNC. Tento typ strojov nachádza uplatnenie predovšetkým v kusovej a malosériovej výrobe. Veľkou prednosťou je ľahký a bezproblémový prechod operátorov klasických obrábacích strojov na CNC a získanie vyššej pridanej hodnoty nedostatkových pracovníkov.

Práve na tento segment sa zameriava britský výrobca obrábacích strojov XYZ Machine Tools https://xyzmachinetools.com/ a ponúka ucelený rad mechatronických sústruhov a frézok.

Rad mechatronických frézok má označenia KMX (konzolové mechatronické frézky) a RMX (ložové mechatronické frézky). Mechatronické sústruhy majú označenie RLX.

V oboch prípadoch je použitý riadiaci systém ProtoTRAK, ktorý je najlepším technologickým riešením pre obrábanie malých sérií. Kombinuje ručné, poloautomatické a úplné CNC obrábanie.

Mechatronické sústruhy a frézky nachádzajú uplatnenie nielen vo výrobe, ale aj v školstve, kde si študenti na jednom stroji osvojí konvenčný spôsob obrábania spolu s CNC.

V ČR a SR je XYZ Machine Tool zastúpená spoločnosťou Rexim spol. s r.o., ktorá ponúka tiež servis, technickú podporu a školenia.