optické závory

Infrasensor s.r.o. optické závory - závory pre optické systémy, odolné optické závory, celoplošné a vidlicové optické závory

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

optické závory

 

Optické závory - odolné optické závory, celoplošné a vidlicové optické závory

 

Spoločnosť Infrasensor s.r.o. dodáva široký rad optických závor od dánskej spoločnosti Telco sensors a od švajčiarskej spoločnosti Contrinex.

 

Optické závory spoločnosti Telco sensors

 

Optické závory firmy Telco sensors sa vyznačujú svojou vysokou odolnosťou. Závory používajú infračervený lúč, majú krytie IP67 a vyššie a dokážu pracovať na dlhé vzdialenosti. Tieto optické závory majú veľmi vysokú odolnosť proti prachu a zašpineniu šošoviek.

 

Optické závory sa vyrábajú v dvoch prevedeniach:

 

  1. s integrovaným zosilňovačom - vysielač a prijímač optickej závory už obsahuje všetko potrebné na komunikáciu a vyhodnotenie signálu. Toto prevedenie je jednoduchšie, napájanie je v rozmedzí 10 - 30 VDC a výstup je tranzistorový.
  2. s externým zosilňovačom - vysielač a prijímač optickej závory sa pripoja k externému zosilňovaču. Toto prevedenie ponúka vyššie dosahy, reléový výstup, napájanie 230VAC a možnosť kombinovať rôzne vysielače, prijímače a zosilňovače na dosiahnutie požadovaných parametrov optickej závory.

 

Optické závory

 

Použitie optických závor Telco sensors je veľmi jednoduché. Vysielač a prijímač sa namieria proti sebe, čím medzi nimi vznikne optická závora. Detegované je prerušenie lúča optickej závory. Vďaka vysokému vyžarovaciemu uhlu netreba presné smerovanie, napriek tomu stačí v osi medzi vysielačom a prijímačom prerušiť lúč o veľkosti 6 mm. Túto veľkosť je navyše možné ešte zmenšiť pomocou špeciálnych clôn.

 

Optické závory Telco sensors ponúkajú dosah až 70 m, vysokú odolnosť proti slnku a vplyvom počasia.

 

Optické závory s multiplexermi

 

V prípade potreby viacerých nezávislých lúčov je možné vysielač a prijímač pripojiť k multiplexerom. Tie zaistia, že sa lúče jednotlivých optických závor nebudú vzájomne ovplyvňovať a bude vždy spoľahlivo vyhodnotené, ktorý lúč je práve prerušený.

 

Ďalším variantom je využitie snímačov s integrovaným zosilňovačom radu 9000, ktoré ponúkajú voľbu až 4 vysielacích frekvencií - možno teda vytvoriť až 4 neovplyvňujúce sa optické závory.

 

Optické závory na odrazku

 

Pracujú na princípe optickej závory, ale vysielač i prijímač sú v jednom tele optického snímača. Lúč sa vracia späť pomocou odrazky. Je detegované prerušenie svetelného lúča.

 

Vidlicové optické závory

 

Optické závory s veľmi presným lúčom. Vysielač i prijímač sú zabudované v protiľahlých stranách vidlice. Vidlicové optické závory sa dodávajú v rôznych rozstupoch a ponúkajú vysoké spínacie frekvencie.

 

Celoplošné optické závory

 

Existuje celý rad celoplošných optických závor. Časté použitie je vo dverách výťahov, vo vjazdových bránach či vo vstupoch do priemyselných hál. Tieto optické závory obsahujú veľké množstvo lúčov a detegujú prerušenie ktoréhokoľvek lúča v celej ploche napr. dverí.

 

Okrem štandardných prevedení celoplošných optických závor, existujú napr. verzie pre schádzajúce dvere priemyselných hál. Tieto optické závory nereagujú na postupné zakrývanie lúčov zhora nadol a na postupné odkrývanie lúčov odspodu. V momente, keď dôjde k prerušeniu iného lúča, okamžite je aktivovaný výstup závory. Existuje aj verzia, ktorá dokáže zabrániť vzájomnému rušeniu dvoch celoplošných optických závor blízko pri sebe, alebo napr. špeciálne prevedenie pre verejnú dopravu.

 

Optické závory so svetlovodmi

 

Veľká výhoda optických závor Telco sensors je možnosť jednoduchého pripojenia veľmi odolných svetlovodných káblov. Takto je možné napr. snímať v mieste, kde sú veľmi vysoké teploty, alebo napr. v agresívnom prostredí. Na štandardné vysielače a prijímače optickej závory sa jednoducho naskrutkuje odolný svetlovodný kábel, ktorý následne svetelný lúč dovedie až do miesta snímania.

 

Meracie optické závory

 

Ponúkame celoplošné optické závory s dosahom až 10 m, v rôznych výškach pre meranie napr. pozície, veľkosti predmetu,...

 

Meracie optické závory obsahujú analógový výstup + dva digitálne výstupy. Funkciu všetkých výstupov je možné meniť v dodanom softwari cez PC.

 

Optické závory Contrinex

 

Spoločnosť Contrinex ponúka optické závory s podporou pokročilej komunikácie IO-Link pre použitie v priemysle 4.x. Okrem štandardných vyrába optické závory už od miniatúrnych rozmerov a tiež rôzne špeciálne prevedenie optických závor.

 

Štandardné optické závory

 

Optické závory v kvádrovom alebo valcovom vyhotovení ponúkajú rôzne dosahy, obsahujú funkcie pre elimináciu vzájomného rušenia. Tieto optické závory je vždy nutné presne nasmerovať proti sebe, využívajú lúč s malým vyžarovacím uhlom.

 

Miniatúrne optické závory

 

Spoločnosť Contrinex dodáva optické závory už od veľmi malých rozmerov a to ako vo valcovom prevedení (od závitu M5), tak aj v kvádrovom prevedení (už od 5 x 7 mm).

 

Ultrafialová optická závora na odrazku

 

Jedná sa o špeciálne prevedenie optickej závory s UV lúčom. Tieto optické závory dokážu spoľahlivo detegovať priehľadné materiály ako sklo, plasty, tenké plastové fólie,...

 

Ultrafialový lúč tejto optickej závory je množstvom plastov a skiel pohlcovaný - materiály sa potom UV lúču javia ako nepriehľadné.

 

Optické závory so svetlovodmi

 

Optická závora so svetlovodom s veľmi malou koncovkou pre snímanie v miestach, kde je málo priestoru pre samotný snímač, či tam, kde sú náročné podmienky, ktoré by samotný snímač nevydržal. Vrátane špeciálnych prevedení svetlovodov napr. pre detekciu kvapaliny lomom svetla.

 

Bezpečnostné optické závory

 

Celoplošné optické bezpečnostné závory pre ochranu zdravia osôb. Napr. ochrana pred vniknutím ruky či prstu do lisu. Tieto optické závory majú najvyššiu bezpečnostnú kategóriu PL4e. Vďaka niekoľkonásobnému isteniu a kontrole svojich vlastných funkcií dokážu spoľahlivo ochrániť zamestnanca napr. povelom k zastaveniu nebezpečného stroja.

 

Celoplošné optické závory

 

Celoplošné optické závory pre detekciu vniknutia i veľmi malého predmetu v celej ploche závory. Možnosť optickej závory s analógovým výstupom pre meranie napr. veľkosti predmetu.

 

Pre nezáväznú ponuku kontaktujte spoločnosť: Infrasensor s.r.o.