mechatronické sústruhy

REXIM, spol. s r.o. mechatronické sústruhy - kvalitné mechatronické sústruhy

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

mechatronické sústruhy

 

mechatronické sústruhy

 

Mechatronickými sú nazývané obrábacie stroje s kombinovaným ovládaním - ručným a CNC. Tento typ strojov nachádza uplatnenie predovšetkým v kusovej a malosériovej výrobe. Veľkou prednosťou je ľahký a bezproblémový prechod operátorov klasických obrábacích strojov na CNC a získanie vyššej pridanej hodnoty nedostatkových pracovníkov.

 

Práve na tento segment sa zameriava britský výrobca obrábacích strojov XYZ Machine Tools https://xyzmachinetools.com/ a ponúka ucelený rad mechatronických sústruhov a frézok.

 

Rad mechatronických frézok má označenia KMX (konzolové mechatronické frézky) a RMX (ložové mechatronické frézky). Mechatronické sústruhy majú označenie RLX.

 

V oboch prípadoch je použitý riadiaci systém ProtoTRAK, ktorý je najlepším technologickým riešením pre obrábanie malých sérií. Kombinuje ručné, poloautomatické a úplné CNC obrábanie.

 

Mechatronické sústruhy a frézky nachádzajú uplatnenie nielen vo výrobe, ale aj v školstve, kde si študenti na jednom stroji osvojí konvenčný spôsob obrábania spolu s CNC.

 

V ČR a SR je XYZ Machine Tool zastúpená spoločnosťou Rexim spol. s r.o., ktorá ponúka tiež servis, technickú podporu a školenia.