čítačky častíc v kvapalinách

 čítačky častíc - čítačky častíc v kvapalinách

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

čítačky častíc v kvapalinách

čítačky častíc v kvapalinách

Pre kontrolu kvality kvapalných liečiv je dôležitá aj minimalizácia odpadu. Farmaceutický systém APSS-2000 meria a počíta suspendované častice v širokom rozsahu kvapalín v súlade so všetkými súčasnými požiadavkami noriem U.S., európskho a japonského liekopisu. Spolu s USP 788 pre častice v injekciách je APSS-2000 pripravený na adaptáciu prípadných budúcich zmien regulačných pravidiel a malý objem vzorky minimaizuje odpady drahých produktov. APSS-2000 obsahuje dávkovač vzorkiek SLS-1000, spektrometer LiQuilaz® rady e a softwér SamplerSight Pharma, který spĺňa požiadavky 21 CFR 11.

Prínos čítačky častíc v kvapalinách APSS-2000

  • Vyššia presnosť so 100% objemu vzorky
  • Presné dávkovánie objemu 0.1ml pre získanie reprodukovateľných výsledkov
  • Úplná dokumentácia vývoja softwéru a protokoly pre IQ, OQ a PQ
  • Redukcia chýb operátora a zvýšená presnosť s predpismi opakovaného zpracovania vzorky
  • Úrovne alarmu pre nastavenie kritérií riadenia kvality