Skúšobná technika

meranie farebnosti povrchov

meranie svetelných vlastností displejov

stanovenie merného povrchu