meracie relé

meracie relé - relé na meranie prúdu, napätia, frekvencie, teploty, odporu, zaťaženia a otáčok

 
Zdíkovská 2922/22, Praha 5, 150 00
 
+420 257 210 114
 
+420 257 211 935 (fax)
 
IČ: 45313491
DIČ: CZ45313491
Průmyslové obory

meracie relé

Meracie relé, ako napríklad moduly na meranie fyzikálnych veličín, umožňujú ovládať elektrické zariadenia v závislosti na frekvencii, teplote, odporu ai. Niektoré varianty sú vybavené nastaviteľným oneskorením odozvy. Ďalšia ponuka meracích relé a modulov E. Dold & Söhne KG pokrýva širokú paletu elektrotechnických rozvádzačových aplikácií. Takmer pre každý technický odbor je treba vykonávať operácie merania, ochrany, kontroly, spínania a riadenia. Na tieto úkony ponúkame meracie relé moduly s presným nastavením parametrov mechanickými prvkami. Súčasťou výrobného programu sú aj vlastné meracie relé do plošných spojov a krabičky modulov. Portfólio je možné rozdeliť do niekoľkých skupín podľa použitia: relé na meranie základných veličín: prúdu, napätia, frekvencie, teploty, odporu, zaťaženia a otáčok. Od tejto základnej skupiny sa odvíjajú moduly na monitorovanie a kontrolu elektrických sietí a obvodov – monitory izolačného stavu, asymetrie, sledy fáz, diferenčné monitorovanie prúdu, úrovňové relé, termistorové ochrany atď. Zaujímavé sú i multifunkčné prístroje, ktoré zlučujú viaceré funkcie v jednom module. Všetky ponúkané produkty majú aj možnosť inštalácie na DIN lištu, sú dostupné v rôznych veľkostiach. K dispozícii sú i prevedenia pre rozdielne siete, každý typ má radu variant podľa technických parametrov ako sú časové intervaly, počty a typy kontaktov, signalizácie a ďalšie pridružené funkcie. Z tohto dôvodu je pred objednaním potreba oboznámiť sa podrobne s katalógovým listom daného produktu. Je možné vyrobiť meracie relé na špeciálne použitie podľa želania zákazníka, také meracie relé sú výsledkom spolupráce s odberateľom. Ak má byť produkt modifikovaný podľa požiadaviek konkrétnej aplikácie a má uplatnenie i v iných prevádzkach, umiestni ich výrobca do štandardnej ponuky. Ako priekopník vo výrobe meracích relé patrí nemecká spoločnosť E. Dold & Söhne KG, certifikovaná podľa normy ISO9001, k popredným predstaviteľom v Európe. Meracie relé spĺňajú medzinárodné normy IEC, EN, VDE a majú rôzne schválenia ako napríklad BG, TÜV, UL, CSA. Precíznosť prístrojov firmy DOLD zodpovedá najlepšej schwarzwaldskej tradícii. To platí pre tretiu generáciu rodinného podniku úplne rovnako ako pred 70 rokmi, stratégiu firmy napĺňa vyše 500 zamestnancov. To všetko vytvára potenciál skúseností, ktorý zahŕňa oveľa viac ako dnes tak moderné slovíčko „know-how.“ Vlastná výroba nástrojov a najmodernejšie výrobné zariadenia zabezpečujú flexibilitu, efektívnosť a vývoj s ohľadom na želania zákazníkov. Zastúpením pre Českú a Slovenskú republiku je OS-KOM od roku 1991, pričom medzi najdôležitejších partnerov patria firmy ABB s. r. o., AWOS s. r. o., ZAT a. s., ŽĎAS a. s., Spálovský a. s. a ďalšie.

Príbuzné zápisy

Ďalšie prezentácie odboru: Relé

Chcete založiť profil svojej firmy?
Dajte nám svoj kontakt a my sa Vám ozveme!
 
E-mail bol úspešne odoslaný. Budeme Vás kontaktovať čo najskôr. Ďakujeme!
Vložte profil
Průmyslové obory

Obory a kategórie

Odbory registra priemyselných firiem z Českej a Slovenskej republiky