Vybavenie laboratórií

Dumasova metóda

laboratórne doskové lisy

stanovenie dusíka