dynamický rozptyl svetla

 dynamický rozptyl svetla - metoda pre dynamický rozptyl svetla

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

dynamický rozptyl svetla

dynamický rozptyl svetla

Prístrojová rada Zetasizer Nano umožňuje meranie až piatich najdôležitejších parametrov pri štúdiu kvapalných disperzí nanomateriálov v koloidnej a polymérnej problematike. Je to analýza veľkosti častíc, meranie zeta potenciálu, stanovenie molekulovej hmotnosti, meranie mobility bielkovín a mikroreológiu. Častice a molekuly od 0,3 nanometra do 10 mikrometrov je možné analyzovať pomocou rôznych modelov podľa vašej aplikácie a rozpočtu. Zetasizer Nano meria veľkosť a mikroreológiu pomocou dynamického rozptylu svetla (DLS), zeta potenciál a elektroforetickú mobilitu využitím elektroforetického rozptylu svetla (ELS) a molekulové hmotnosti pomocou statického rozptylu světla (SLS). Systém je navyše možné použiť v prietočnej konfigurácii na pripojenie k systému gélovej permeačnej chromatografie (GPC / SEC) pre použitie ako chromatografický detektor veľkosti častíc.

Další prezentace

Vybavenie laboratórií