veľkosť pórov

 veľkosť pórov - prístroje pre meranie veľkosti pórov

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

veľkosť pórov

veľkosť pórov - prístroje pre meranie veľkosti pórov 

Prístroje rady 3P micro predstavujú rýchle automatické fyzisorpčné analyzátory mikropórov - aj meranie veľkosti pórov -  s až tromi celkom nezávislými meracími stanicami osadenými tlakovými prevodníkmi 1000;10;1 či 0,1 Torr, p0 celami/sensormi. Moderné zabudované redukčné ventily poskytujú tri úrovne rýchlosti evakuácie a spolu s dvojitými filtrami častíc poskytujú dostatočnú ochranu pre in-situ odplyňovanie (vrátane možnosti dokúpiť voliteľné zariadenie pre odplynenie). Na 10 vstupov možno pripojiť ľubovolné nekorodujúce plyny. Voliteľné sú moduly pre sorpciu pár a stanovenie hustoty. SW okrem veľkosti pórov, adsorpčných a desorpčních izoteriem zobrazuje aj kinetické dáta v reálnom čase – pre rýchlé odhalenie neustálených bodov –  má možnosť zmeny dávkovania aj ustaľovania v priebehu analýzy bez nutnosti reštartu merania. V SW sú tak klasické (BJH, BET, DH, t-plot, DR, SF, HK) ako aj najmodernejšie vyhodnocovacie modely (NLDFT, Monte-Carlo). Prístroje zodpovedajú normám DIN 66131, ISO 9277, DIN 66134 , DIN 66135

Další prezentace

Vybavenie laboratórií