priemyselné termokamery

TMV SS s.r.o. priemyselné termokamery - profesionálne priemyselné termokamery

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

priemyselné termokamery

priemyselné termokamery - profesionálne priemyselné termokamery

Priemyselné termokamery sa využívajú predovšetkým v aplikáciách, kedy je potrebné dlhodobo monitorovať stav snímaného objektu, či už sa jedná o výrobnú technológiu, skládku odpadu, bezpečnostné aplikácie alebo aplikácie vo vede a výskume, pozri https://www.tmvss.cz/vyrobci/infratec/variocam-hd-head. Na rozdiel od prenosných termokamier je pre stacionárne priemyselné termokamery typická absencia niektorých prvkov, ako sú tlačidlá, prepínače, displeje, akumulátor a pod. Naopak sú stacionárne priemyselné termokamery vybavené komunikačným rozhraním pre vzdialené ovládanie stacionárnej priemyselnej termokamery, stream rádiometrických dát, trigovanie, synchronizáciu a pod. Stacionárne priemyselné termokamery môžu fungovať autonómne i integrovane do nadradených riadiacich systémov. V závislosti na aplikácii je možné stacionárne priemyselné termokamery umiestniť do špeciálnych krytov, ktoré môžu byť vyhrievané/chladené, s ofukom pomocou stlačeného vzduchu, do výbušných priestorov a pod.